Klasse 8 aannemer

Erkenning aannemer klasse 8 aanvragen

Met meer dan 15 jaar ervaring weten we precies wat, wanneer en hoe
we jouw klasse 8 erkenning van aannemer moeten aanvragen.

Een Klasse 8 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aannemers kunnen verkrijgen om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde kwalificaties en vereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Het geeft aan dat de aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. 

Naast correcte statuten en KBO-inschrijving dient men ook te voldoen aan voorwaarden inzake personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen, blanco-strafregister, enzovoort. Wij kijken voor u na of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden.

Wij kijken na welke documenten u nodig heeft, dit hangt namelijk af van verschillende factoren (eenmanszaak / vennootschap, met of zonder personeel, …) en we vragen zoveel als mogelijk zelf op, een uittreksel uit het strafregister dient u zelf aan te vragen bij de gemeente. We geven u een duidelijk overzicht van wat u zelf nog dient op te vragen / te laten tekenen (zoals onder andere werkreferenties). Eens het dossier volledig is, dienen we dit officieel in bij de dienst erkenning als aannemer te Brussel. 

Allereerst analyseren we uw onderneming en kijken we voor welke klasse u in aanmerking komt. Vervolgens vragen wij zoveel mogelijk documenten zelf op bij de betrokken instanties en geven we u duidelijke instructies van welke documenten we van u zelf nog nodig hebben. Eens het dossier volledig is, dienen we dit in bij de dienst erkenning als aannemer. Ze kijken na of het dossier volledig is en versturen vervolgens een (on)volledigheidsverklaring. Bij een volledig dossier wordt dit op de agenda geplaatst voor de Commissie, die maandelijks vergadert. Eens het dossier voorgekomen is op de vergadering, ontvangen we hiervan dan de beslissing. Bij afwijzing kan er bezwaar aangetekend worden.

U dient rekening te houden met een termijn van 2 weken om het dossier samen te stellen, waarna we het officieel indienen. Vervolgens heeft de dienst erkenning als aannemer 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen. De Commissie vergadert 1 keer per maand om beslissingen te nemen over de volledige dossiers.

Een erkenning als aannemer is enkel mogelijk voor een Belgische onderneming, die dus ingeschreven is in de KruispuntenBank der Ondernemingen. Als de bestuurder van buitenlandse origine is, is er geen verschil in aanvraagprocedure.

Wanneer u erkend bent als aannemer, dan kan uw onderneming zich kandidaat stellen bij openbare aanbestedingen. Eveneens is dit een kwaliteitslabel wat u kunt vermelden op uw facturen, website, enzovoort.

Ja, er is een maximum van 260.000.000€ per jaar aan werven waaraan u kunt deelnemen.

Een erkenning als aannemer is 5 jaar geldig. Daarna dient deze vernieuw te worden. Een voorlopige erkenning als aannemer heeft een geldigheidsduur van 20 maanden en kan tot twee keer toe verlengd worden, met een maximum looptijd van 5 jaar.

Ja, wanneer uw erkenning geweigerd wordt, dan zal de reden ook vermeld worden in de beslissing.

We hebben dan 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen en de nodige bewijsstukken te bezorgen zodat het zelfde dossier terug in behandeling kan genomen worden. Wij begeleiden uw onderneming hierbij zodat u zo goed efficiënt en vlot mogelijk uw erkenning kunt verkrijgen.