Klasse 2 aannemer

Erkenning aannemer klasse 2 aanvragen

Met meer dan 15 jaar ervaring weten we precies wat, wanneer en hoe
we jouw klasse 2 erkenning van aannemer moeten aanvragen in België.

Een Klasse 2 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aannemers kunnen verkrijgen om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde kwalificaties en vereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Het geeft aan dat de aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. 

Naast correcte statuten en KBO-inschrijving dient men ook te voldoen aan voorwaarden inzake personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen, blanco-strafregister, enzovoort. Wij kijken voor u na of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden.

U dient rekening te houden met een termijn van 2 weken om het dossier samen te stellen, waarna we het officieel indienen. Vervolgens heeft de dienst erkenning als aannemer 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen. De Commissie vergadert 1 keer per maand om beslissingen te nemen over de volledige dossiers.

Wij kijken na welke documenten u nodig heeft, dit hangt namelijk af van verschillende factoren (eenmanszaak / vennootschap, met of zonder personeel, …) en we vragen zoveel als mogelijk zelf op, een uittreksel uit het strafregister dient u zelf aan te vragen bij de gemeente. We geven u een duidelijk overzicht van wat u zelf nog dient op te vragen / te laten tekenen (zoals onder andere werkreferenties). Eens het dossier volledig is, dienen we dit officieel in bij de dienst erkenning als aannemer te Brussel. 

Wanneer u erkend bent als aannemer, dan kan uw onderneming zich kandidaat stellen bij openbare aanbestedingen. Eveneens is dit een kwaliteitslabel wat u kunt vermelden op uw facturen, website, enzovoort.

Een erkenning als aannemer is 5 jaar geldig. Daarna dient deze vernieuw te worden. Een voorlopige erkenning als aannemer heeft een geldigheidsduur van 20 maanden en kan tot twee keer toe verlengd worden, met een maximum looptijd van 5 jaar.

Hoe hoger de klasse, hoe hoger het bedrag per werf mag zijn, waarvoor men zich kandidaat stelt. Hoe hoger de klasse, hoe strenger de voorwaarden wel worden naar omzet, werkreferenties, personeel, enzovoort, toe.

Klasse 1 mag per werf 135.000€ aannemen en een klasse 2 tot 275.000€ per werf.

Er zijn wel meer voorwaarden voor het verkrijgen van een klasse 2 aangaande omzet, personeel, werkreferenties, eigen vermogen, …

Ja, er is een maximum van 275.000€ per werf en een maximum van 2.200.000€ per jaar.

De erkenning als aannemer wordt toegekend door de Belgische overheid en is ook enkel voor de Belgische overheden geldig. Echter, als u in andere landen kunt aantonen dat u in België een erkend aannemer bent, is dit wel een kwaliteitslabel.

Ja, wanneer uw erkenning geweigerd wordt, dan zal de reden ook vermeld worden in de beslissing.

We hebben dan 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen en de nodige bewijsstukken te bezorgen zodat het zelfde dossier terug in behandeling kan genomen worden. Wij begeleiden uw onderneming hierbij zodat u zo goed efficiënt en vlot mogelijk uw erkenning kunt verkrijgen.

Als u uw dossier door ons laat analyseren en samenstellen, dan kunnen we u met onze jarenlange expertise optimaal begeleiden en een correct dossier indienen. Hiermee vergroot u uw kansen ten volle om een erkend aannemer te worden.