Klasse 1 aannemer

Erkenning aannemer klasse 1 aanvragen

Met meer dan 15 jaar ervaring weten we precies wat, wanneer en hoe
we jouw klasse 1 erkenning van aannemer moeten aanvragen in Belgie.

Een Klasse 1 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aannemers kunnen verkrijgen om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde kwalificaties en vereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Het geeft aan dat de aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. 

Voor een klasse 1 zijn er het minste aantal voorwaarden. Wel worden de statuten en KBO-inschrijving nagekeken op volledigheid, evenals mag ook het strafregister van de ondernemer geen belemmering vormen. Wij kijken voor u na of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden.

U dient rekening te houden met een termijn van 1 week om het dossier samen te stellen, waarna we het officieel indienen. Vervolgens heeft de dienst erkenning als aannemer ongeveer 1 maand de tijd nodig om een beslissing te nemen.

Wij kijken na welke documenten u nodig heeft, dit hangt namelijk af van verschillende factoren (eenmanszaak / vennootschap, met of zonder personeel, …) en we vragen zoveel als mogelijk zelf op, een uittreksel uit het strafregister dient u zelf aan te vragen bij de gemeente. Eens het dossier volledig is, dienen we dit officieel in bij de dienst erkenning als aannemer te Brussel. 

Wanneer u erkend bent als aannemer, dan kan uw onderneming zich kandidaat stellen bij openbare aanbestedingen. Eveneens is dit een kwaliteitslabel wat u kunt vermelden op uw facturen, website, enzovoort.

Sowieso dient u rekening te houden met een doorlooptijd van 1 maand. Bij analyse zullen wij u vragen om onder andere een strafregister te bezorgen (op te vragen bij de gemeente van domicilie). Hoe sneller u ons dit bezorgt, hoe sneller het dossier kan ingediend worden en hoe sneller de Commissie een beslissing kan nemen over de toekenning van uw erkenning als aannemer.

Hoe hoger de klasse, hoe hoger het bedrag per werf mag zijn, waarvoor men zich kandidaat stelt. Hoe hoger de klasse, hoe strenger de voorwaarden wel worden naar omzet, werkreferenties, personeel, enzovoort, toe.

Een erkenning als aannemer is 5 jaar geldig. Daarna dient deze vernieuw te worden. Een voorlopige erkenning als aannemer heeft een geldigheidsduur van 20 maanden en kan tot twee keer toe verlengd worden, met een maximum looptijd van 5 jaar.

Net zoals andere ondernemingen, dient u zich als een goede huisvader te gedragen ten opzichte van uw onderneming en gemaakte afspraken nakomen. Er is hier geen verschil in met niet-erkende aannemers.