Klasse 4 aannemer

Erkenning aannemer klasse 4 aanvragen

Met meer dan 15 jaar ervaring weten we precies wat, wanneer en hoe
we jouw klasse 4 erkenning van aannemer moeten aanvragen in België.

Een Klasse 4 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aannemers kunnen verkrijgen om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde kwalificaties en vereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Het geeft aan dat de aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. 

Naast correcte statuten en KBO-inschrijving dient men ook te voldoen aan voorwaarden inzake personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen, blanco-strafregister, enzovoort. Wij kijken voor u na of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden.

U dient rekening te houden met een termijn van 2 weken om het dossier samen te stellen, waarna we het officieel indienen. Vervolgens heeft de dienst erkenning als aannemer 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen. De Commissie vergadert 1 keer per maand om beslissingen te nemen over de volledige dossiers.

Wij kijken na welke documenten u nodig heeft, dit hangt namelijk af van verschillende factoren (eenmanszaak / vennootschap, met of zonder personeel, …) en we vragen zoveel als mogelijk zelf op, een uittreksel uit het strafregister dient u zelf aan te vragen bij de gemeente. We geven u een duidelijk overzicht van wat u zelf nog dient op te vragen / te laten tekenen (zoals onder andere werkreferenties). Eens het dossier volledig is, dienen we dit officieel in bij de dienst erkenning als aannemer te Brussel. 

Ja, er zijn voorwaarden inzake omzetreferenties en eigen vermogen voor het verkrijgen van een klasse 4 erkenning als aannemer. Wij kijken voor u na of u hieraan voldoet.

Wanneer u erkend bent als aannemer, dan kan uw onderneming zich kandidaat stellen bij openbare aanbestedingen. Eveneens is dit een kwaliteitslabel wat u kunt vermelden op uw facturen, website, enzovoort.

Ja, er is een maximum van 900.000€ per werf en een maximum van 7.000.000€ per jaar.

Een erkenning als aannemer is 5 jaar geldig. Daarna dient deze vernieuw te worden. Een voorlopige erkenning als aannemer heeft een geldigheidsduur van 20 maanden en kan tot twee keer toe verlengd worden, met een maximum looptijd van 5 jaar.

Een erkenning als aannemer is enkel mogelijk voor een Belgische onderneming, die dus ingeschreven is in de KruispuntenBank der Ondernemingen. Als de bestuurder van buitenlandse origine is, is er geen verschil in aanvraagprocedure.

Een erkenning als aannemer kan ook aangevraagd worden door een eenmanszaak. Het is dus niet verplicht om een rechtspersoon te zijn.

Wanneer men niet voldoet aan de voorwaarden inzake personeel, omzet, eigen vermogen, kaderpersoneel, werkreferenties,… dan zal dit voor een weigering zorgen. Wij kijken echter alle voorwaarden na, alvorens we uw dossier indienen bij de dienst erkenning als aannemer.